Zaštita vaših osobnih podataka nam je vrlo važna i zato vam pružamo mogućnost da sami odlučujete o upotrebi vaših podataka.


1. UVOD

Izjava o zaštiti podataka odnosi se na obradu svih osobnih podataka u tvrtki Butan plin d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, matični broj 5094933000 (u nastavku: naša tvrtka) i odnosi se na podatke o klijentima, dobavljačima i poslovnim partnerima (u nastavku: poslovni partner). Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na osobne podatke pojedinaca.


Ovom izjavom želimo vam predstaviti tko smo, kako i u koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke te pružiti ostale informacije koje se mogu odnositi na vas. Za sva dodatna pitanja dostupni smo putem kontaktnih podataka navedenih na kraju ove izjave.


2. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Naša tvrtka izvršit će obradu vaših osobnih podataka kada budete poslovali s nama, koristili naše web stranice ili aplikacije, odnosno ako u bilo koje vrijeme budete sudjelovali s nama.


A. Kod posredovanja odgovora na vaša pitanja

Ako stupite u kontakt s nama, vaše osobne podatke koristit ćemo kako bi odgovorili na vaša(-e) pitanja(-e).


B. Za razvoj i poboljšanje kvalitete proizvoda i/ili usluga.

Vaše osobne podatke dobivamo ako koristite web stranicu ili aplikaciju, odnosno preko njih unosite ili tražite podatke. Vaše osobne podatke obrađujemo kako bi ocijenili, analizirali i poboljšali svoje proizvode i usluge; za analizu ponašanja klijenata i prikladnu prilagodbu proizvoda i usluga; za pripremu analitičkih izvješća.


C. Za ocjenu i primanje klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera

Nakon što stupite u kontakt s nama izvršit ćemo obradu vaših osobnih podataka zbog ocjene i primanja, npr. za potvrdu i provjeru vašeg identiteta. Naša će tvrtka dodatno obraditi vaše osobne podatke za druge administrativne namjene kao što su pregled i provjera javno dostupnih popisa sankcija vladinih organa i/ili tijela kaznenog progona.


D. Za sklapanje i provedbu ugovora i dogovora

Nakon što od nas kao klijent kupite proizvod ili uslugu, odnosno, ako sudjelujete s nama kao dobavljač ili poslovni partner, vaše osobne podatke obrađujemo u administrativne svrhe kao što je slanje računa ili plaćanje. Vaše osobne podatke koristimo i za pružanje usluga u vezi s našim ili vašim proizvodima, uslugama i njihovom dostavom.


E. Za upravljanje odnosima i marketingom

Informacije iz baza podataka o klijentima koristimo za slanje prikladnih ponuda i novosti te za pružanje usluga klijentima, upravljanje kupcima i slanje poruka o opozivima. Vaše osobne podatke koristimo i za razvoj, provedbu te analizu istraživanja tržišta i prodajnih strategija.


F. Za provedbu poslovnog procesa i unutrašnjeg upravljanja

Vaše osobne podatke obrađujemo tijekom provedbe i organizacije poslovanja. To uključuje opće upravljanje i upravljanje narudžbama. Naša tvrtka obrađuje vaše podatke i u svojem unutrašnjem upravljanju. Za učinkovitiji rad omogućili smo centralnu obradu podataka. Izvodimo revizije, istraživanja i nadzore poslovanja te vodimo i koristimo imenike klijenata, dobavljača i poslovnih partnera. Također, vaše osobne podatke obrađujemo za financijske i računovodstvene namjene, za namjene arhiviranja i osiguranja, pravnog i poslovnog savjetovanja te zbog rješavanja nesuglasica.


G. Kada koristite naše web stranice ili aplikacije

Ako koristite našu web stranicu, tehničke podatke obrađujemo kako bi vam ponudili njezine funkcionalnosti te mrežnim administratorima omogućili da upravljaju i poboljšavaju njezino djelovanje. Ako na našim web stranicama unosite podatke kao što je vaš odabir proizvoda ili lokacija na koje primate vaše informacije ili funkcionalnosti, naša tvrtka obrađuje te podatke kako bi vam osigurala pristup zahtijevanim informacijama i funkcionalnostima. Vaše osobne podatke obrađujemo i zato da bi vam omogućili pohranu vaših podataka (kao što su vaši osobni odabiri i proizvodi) u pohranjene predmete te kako bi vam omogućili da ih podijelite s drugima pomoću mogućnosti za dijeljenje sadržaja kojeg ste stvorili na svojem uređaju.


H. Kako bi vam omogućili povezivanje s nama

Naša tvrtka aktivna je na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Linkedin i YouTube. Ako preko društvenih medija stupate u kontakt s našom tvrtkom, vaše osobne podatke obrađujemo kako bi odgovorili na vaša pitanja i poruke.
Nakon odabira mogućnosti „Povežite se s nama“ na jednoj od naših web stranica ili aplikacija, možete se povezati s nama različitim komunikacijskim putevima. Za prosljeđivanje mišljenja i prijedloga za poboljšanja dostupna vam je naša adresa e-pošte, naša web stranica te Facebook, Twitter, Linkedin i YouTube račun. Pružatelji usluga društvenih mreža objavljuju pravilnike o privatnosti na svojim web stranicama.


I. Kada sudjelujete na događajima i promocijama

Od nas primate elektronsku poštu s obavijestima o promocijama i pozivima na sudjelovanje u događajima. Ako se odlučite na sudjelovanje u nekoj od tih aktivnosti, za njihovu objavu i organizaciju trebamo vaše osobne podatke. Ako sudjelujete u bilo kojoj od tih aktivnosti, vaše osobne podatke trebamo i za mjerenje odaziva na događaje i/ili promocije.


3. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Naša tvrtka pohranjuje podatke o poslovnim partnerima za razdoblje koje je potrebno za postizanje određenog poslovnog cilja, u opsegu koji je potreban kako bi se osigurala sukladnost s važećim zakonskim zahtjevima ili kako je preporučeno s obzirom na važeće odredbe o zastari, odnosno do vašeg opoziva privole na obradu vaših podataka.

Odmah nakon isteka vremenskog razdoblja, podaci se:

·         brišu i uništavaju;

·         anonimiziraju;

·         prenose u arhivu (osim ako to zabranjuje zakon ili valjani način pohrane zapisa).


4. TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Pristup vašim osobnim podacima u našoj tvrtki

Naši zaposlenici ovlašteni su na pristupanje osobnim podacima samo u opsegu nužnom za postizanje prikladne namjene i izvođenje njihovih zadaća.

Pristup trećih osoba vašim osobnim podacima

Treće osobe imaju pristup vašim osobnim podacima ako naš ugovorni izvođač obrade dokaže zakoniti interes ili vašom privolom.

Ugovorni izvođač obrade, koji u naše ime izvodi obradu, osigurava sva jamstva na isti način kao i naša tvrtka, za provedbu prikladnih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi obrada ispunila zahtjeve iz propisa o zaštiti osobnih podataka te osigurava zaštitu prava pojedinca na kojega se odnose osobni podaci.


5. KAKO SE ČUVAJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Za povjerljivost i zaštitu vaših osobnih podataka prihvatili smo prikladne mjere zaštite. Izvodimo prikladne tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnih ili nezakonitih uništavanja ili nenamjernog gubitka, oštećenja, promjena, neovlaštenog razotkrivanja ili pristupa te od drugih oblika nezakonite obrade (uključujući i, ali ne i ograničeno na nepotrebno prikupljanje podataka) ili daljnje obrade.


6. NA KOJI NAČIN MOŽETE OSTVARITI SVOJE PRAVO NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA?

Imate pravo zahtijevati pristup do ili na pregled svojih osobnih podataka i njihov popravak i/ili brisanje. Također, možete realizirati pravo na ograničenu obradu svojih osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu i pravo na prijenos podataka.

Ako želite realizirati svoja prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka kontaktirajte nas pomoću kontaktnih podataka navedenih na kraju ove izjave o zaštiti podataka. Uzmite u obzir da vas u svrhe provjere vaše istovjetnosti možemo zamoliti za dodatne informacije.


7. MOŽETE LI POVUĆI SVOJU PRIVOLU?

Nakon što ste dali svoju privolu možete je u bilo koje vrijeme povući. Uzmite u obzir da se povlačenje privole ne odnosi na prethodne radnje i da svoju privolu možete povući samo ako ste je prije i dali. Ako svoju privolu želite povući kontaktirajte nas pomoću kontaktnih podataka navedenih na kraju ove izjave o zaštiti podataka.


8. KAKO PODNIJETI PRIGOVOR?

Ako se želite pritužiti na upravljanje naše tvrtke s vašim osobnim podacima, prigovor možete podnijeti pomoću kontaktnih podataka navedenih na kraju ove izjave. Prigovor možete podnijeti u našoj tvrtki te nacionalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.


9. NA KOJI NAČIN MOŽETE STUPITI U KONTAKT S NAMA?

Ako vas zanima način na koji obrađujemo vaše osobne podatke najprije pročitajte ovu izjavu. Za sva dodatna pitanja, prigovore, pohvale ili pritužbe kontaktirajte nas putem External link opens in new tab or windowosebnipodatki@butanplin.si.