Upotreba LNG-a donosi iznimnu makro-ekonomsku uštedu.

Aktualno europsko zakonodavstvo zahtijeva smanjenje emisija stakleničkih plinova i to 20% do 2020. godine i 40% u skladu s Direktivom 94/2014/EU o alternativnim gorivima i potrebnoj infrastrukturi. Države članice će na taj način morati razviti nacrt (nacionalni okvir politike), kako bi se uspostavila mreža punionica na ukapljeni zemni plin u mjestima, pristaništima i uz europsku prometnu mrežu (TEN-T). Osigurana pouzdanost opskrbe s manjom ovisnošću od uvoza nafte, koja se koristi u prometnom sektoru, pored diversifikacije opskrbe, jedan je od ključnih razloga za poticanje upotrebe LNG-a u teretnom prometu.


LNG kao gorivo budućnosti ima važnu ulogu, jer:


  • danas je na raspolaganju više izvora zemnog plina od izvora nafte,
  • povećava se kapacitet ukapljivanja, čime se povećava opskrba LNG-om tamo gdje nema plinovoda,
  • tehnologija LNG motora  ima veliki potencijal za povećavanje učinkovitosti,
  • vodeći proizvođači trenutno rade na razvoju novih teretnih vozila, motora i na optimizaciji upotrebe,
  • bitno je manja emisija čestica prašine, jer se kod sagorijevanja u atmosferu ne ispuštaju sumpor, teški metali i čađa, nastaje i manje ugljičnog dioksida,
  • značajno je manje opterećenje bukom.


Emisije ugljikovog dioksida i drugih štetnih tvari kod različitih goriva