Connecting Europe Facility«(CEF) – TRANSPORT SECTOR


»SiLNGT Small Scale TRANSPORT«

Europska politika potiče širenje maloprodajne mreže LNG-a čime bi do 2030. godine bila osigurana europska opskrba tim gorivom, prije svega za prijevoze na duge udaljenosti. Vozila na zemni plin predstavljaju najbrži i najučinkovitiji put za smanjenje štetnih emisija koje se proizvedu transportom. U okviru programa »Connecting Europe Facility« (CEF) u tvrtki Butan plin, uspostavljamo sustav punionica na LNG u Sloveniji i Hrvatskoj.


Glavni razlog je pomanjkanje odgovarajuće infrastrukture, odnosno, punionica, što predstavlja glavnu prepreku razvoju europskog LNG tržišta i zato je jako važna dostupnost - širenje ukapljenog prirodnog plina (LNG) i punionica za krajnje korisnike u Sloveniji i Hrvatskoj.


Izrađena studija i pilot-projekti bit će namijenjeni korištenju alternativnih goriva i odgovarajuće infrastrukture na teritoriju IX. Sredozemnog koridora središnje mreže na cestovnom odjeljku Trst/Kopar-Ljubljana-Budimpešta i Ljubljana/Rijeka-Zagreb-Budimpešta.